سیستم دانا
رفع مشکلات وخطاهای موجود در سیستم دانا (حتما نظر دهید.)
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه بیست و هشتم مهرماه سال 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نرم افزار تبدیل پی دی اف فارسی به متن

1-       -PDF To Text Converter 2.1 برنامه ای برای تبدیل فایلهای PDF به متن می باشد

       که از پی دی اف های فارسی پشتیبانی نموده و قادر به تبدیل آنها نیز می باشد. البته از آنجائیکه ناشران فایل های PDF از نرم افزار ها و کدگذاری مختلف جهت ساخت فایل پی دی اف استفاده می کنند متن فارسی برخی از فایل های PDF ممکن است توسط این برنامه قابل استخراج نباشد.

 

1-       برخی از ویژگی های نرم افزار e-PDF To Text Converter 2.1:
تبدیل پرونده هایPDF به فرمت text با دقت و سرعت بالا
امکان تبدیل گروهی چند فایل PDF به فایل متنی
پشتبانی از خصوصیات PDF1.6
حفظ طرح بندی صفحات

2-       پشتیبانی از تمام نسخه های ویندوز
قابلیت استخراج متن از فایل PDF رمزگذاری شده
امکان drag & drop کردن فایل ها
پشتیبانی از کد گذاری های UTF 8، LATIN1 و ASCII((

سرور 1 

     

سرور2

راهنمای نصب

1-       نرم افزار را نصب کرده و سپس اجرا کنید.
2- فایل
Keygen.exe را از درون پوشه Keygen اجرا کرده و شماره سریالی تولید کنید.
3- نرم افزار را با اطلاعات تولید شده توسط
Keygen رجیستر کنید. 

طرز کار:
نرم‌افزار اجرا کرده و در پنجره‌ای که باز می‌شود دکمه‌ی
Add File در پایین پنجره را کلیک کرده و فایل PDF مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس با زدن دکمه‌ی Settings در همان پنجره قبلی به صفحه‌ی تنظیمات رفته و گزینه UTF-8 را در قسمت Output Encodings انتخاب کنید و OK را بزنید. حال می‌توانید با زدن دکمه‌ی Convert PDFs فایل‌های PDF خود را به متن ساده تبدیل کنید.
اگر فایل پی دی اف دارای پسورد است و اجازه تغییر در آن داده نمی شود از 
این نرم افزار
 برای حذف محدودیت های آن استفاده کنید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جهت آموزش نقشه ایران در کلاس های هوشمند فایل را دانلود وسپس از حالت فشرده خارج نموده و احرا نمایید   دانلود فایل 1.6MB
نوع مطلب :
برچسب ها : نرم افزار،
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1393

دانلود فرمایید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1393


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1- حداقل ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ «ﺑﺮوزآوری ﭘﺎﻳﮕﺎه» را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (BackUp) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد و روی CD ذخیره ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. 

2- ﻫﺮﮔﺰ رﻣﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی را عدد یك نگذارﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره از رﻣﺰﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺜﻞ 35ER92T اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

3- رﻣﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨـﻮی «ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ» ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و رﻣﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ رﻣﺰ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻗﺮار داده و در اﺧﺘﻴﺎر وی ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

4- از ﻳﻚ آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻗﻮی و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. (پیشنهاد ما : NOD32)

5- ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی را روی ﻳﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﺪرﺳـﻪ روی آن راﻳﺎﻧـﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

6- روی راﻳﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی در آن ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، رﻣـﺰ Password ﺑﮕﺬارﻳﺪ. 

7- اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻓﺘﺮداران ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﻴﺪ!!! 

8- ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮس و ﺟﻮ از ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، ﻫﻤﻮاره ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

9- ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻴﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی ، از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻴﺲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راﻳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

10- از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺴﺎس و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 

11- ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ، ﺗﺨﻠﻒ اداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

نوع مطلب : ترفندهای کامپیوتر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :فقط فایل pdf مورد نظر را با نرم افزار Google Chrome باز نمایید سپس متون آنرا کپی و پیست نمایید. 

1 - install Google Chrome
1 - مرورگر گوگل کروم را نصب نمایید

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
خواهشمند است در مورد تعداد درس افتاده ای که پایه سوم و پایه چهارم پیش دانشگاهی به عنوان ذخیره میتوانند نگه دارند چند مورد میباشد
با تشکر از شما

 با سلام خدمت همكار محترم

لازم به توضیح است كه در دوره پیش دانشگاهی هر دانش آموز یك ماده درسی را می تواند به عنوان ذخیره نگه دارد به شرطی كه نمره سالانه آن درس 7 و یا بالاتر از هفت باشد.

در مورد دانش آموزان سال سوم متوسطه دانش آموزی كه در سالتحصیلی 91-90 در پایه اول دبیرستان مشغول به تحصیل بوده و از آن به بعد هر دانش آموز می تواند دو درس نهایی و دو درس غیر نهایی به شرطی كه آخرین نمره گرفته شده 7 باشد و معدلش حداقل 10 باشد فارغ التحصیل شناخته می شود(همكارن محترم نهایت توجه داشته باشن كه این بخشنامه دانش آموزانی كه قبل از 91-90 در پایه اول مشغول به تحصیل بوده اند را شامل نمی شود و برای آنها  یك درس نهایی و یك درس غیر نهایی با شرایط بالا قابل اعمال می باشد)

(لازم به توضیح است این بخشنامه دروسی از فنی و حرفه ای و كاردانش كه حد نصاب قبولی در آنها نمره 12 یا 14 است را نیز شامل نمی شود)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  • چگونه سایت خود را به لیست سایتهای گوگل اضافه كنیم (How to index a web site to google)
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ارسال در تاریخ سه شنبه هشتم بهمن 1392 توسط رضا غلامزاده فرد
برای نصب و استفاده سیستم های دانش آموزی در ویندوز 7 ابتدا باید نوع سیستم عامل نصب شده بر روی سیستم خود را بشناسیم که آیا 32bit یا 64bit می باشد . برای اطلاع از نوع ویندوز خود پنجره Run را باز کنید (کلید پنجره +R ) و عبارت Dxdiag را در آن تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید .

در صورت مشاهده پیغامی با دو کلید Yes و No کلید Yes را انتخاب نمایید. در پنجره DirectX Diagnostic Tool جلوی عبارت Operating System نوع ویندوز شما نوشته شده است. حال با توجه به مراحل ذیل اقدام نمایید:

اگر ویندوز شما 32bit می باشد :

در ویندوز 7 32bit به صورت پیش فرض یوزر administrator آن غیر فعال می باشد که برای ساخت بانک اطلاعاتی (پایگاه داده ) در سیستم های دانش آموزی نیاز به اجرای برنامه Helper در یوزر administrator می باشد و می بایست آن را فعال کرد . برای فعال کردن این یوزر، پنجره Run را باز کنید (کلید پنجره +R ) و عبارت control userpasswords2 را در آن تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید تا پنجره User Acconts باز شود . در این پنجره به سربرگ Advanced رفته و در قسمت Advanced User Management بر روی کلید Advanced کلیک کنید تا پنجره lusermgr باز شود. در این پنجره بر روی User کلیک کرده تا یوزرهای موجود نمایش داده شود .

حال بر روی یوزر administrator کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب نمایید. در پنجره جدید باز شده تیک گزینه Dissable this account را غیر فعال نمایید و گلید OK را کلیک کنید . سیستم را Restart کنید و با یوزر administrator وارد ویندوز شوید و برنامه Helper برای سیستم های دانش را اجرا نمایید .

اگر ویندوز شما 64bit می باشد :

برنامه های دانش آموزی ویندوزی در حال حاضر امکان اجرا شدن در محیط ویندوز 7 64bit را ندارند و راه حل مناسب استفاده از ویندوز های مجازی که به کمک یک نرم افزار ماشین مجازی اجرا می شوند همانند VMware Workstation می باشد . طریقه استفاده از این نرم افرار به گونه ای است که شما نرم افزارVMware Workstation را بر روی ویندوز 7 64bit خود نصب کرده و از طریق آن اقدام به نصب یک ویندوز مجازی XP و یا 7 می نماییدو سیستم های دانش آموزی خود را برروی ویندوز جدید نصب می نمایید. مزیت استفاده از این نرم افزار : عدم نیاز به نصب سیستم عامل مستقل و راه اندازی مجدد می باشد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به انسانی

عربی2

جامعه شناسی1

پیش نیاز

عربی3

جامعه شناسی2

پس نیاز

به تجربی

شیمی2

فیزیک2

ریاضی2

زیست1

پیش نیاز

شیمی3

فیزیک3

ریاضی3

زیست2

پس نیاز

به ریاضی

هندسه1

شیمی2

فیزیک2

ریاضی2

پیش نیاز

هندسه2

شیمی3

فیزیک3

حسابان-جبر

پس نیاز

 

***1- درهریک از دروس پیش نیاز فوق اگر نمره دانش آموز بالای7باشد درس افتاده(پیش نیاز) ودرس سال سوم(پس نیاز)ر ابه صورت همزمان یاغیر همزمان در خرداد وشهریور مجاز به امتحان است.

***2-اگر نمره درس افتاده(پیش نیاز)زیر 7باشد دانش آموزخرداد ماه مجاز به امتحان درس پس نیاز(سال سوم) نیست بلکه باید خرداد درس افتاده (سال دوم)را امتحان بدهد وشهریور ماه درس پس نیازرامی تواند امتحان بدهد.

***3-درمورد سایردروس که در جداول بالا نیامده اند،دانش آموزان خرداد ماه وشهریور ماه به طور همزمان یا غیرهمزمان درس افتاده سال قبل را امتحان خواهند داد.(بدون در نظرگرفتن نمره درس افتاده بالای7یا زیر7)  سقف اتنخاب واحد دانش آموزان سال سوم دبیرستان نباید از 34واحد  با درس همزمان بیشترباشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
همکاران گرامی .اگر سیستم رمز ارسال را قبول نکرد. به واحد امتحانات  مراجعه کرده تا سیستم شما فعال گردد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

+ افزایش اندازه متن | + کاهش اندازه متن


 
 
بالای صفحه