تبلیغات
سیستم دانا متوسطه (دوره دوم) - شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان دوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86)
 
سیستم دانا متوسطه (دوره دوم)
همکاران عزیز لطفا نظزات خودتون را بنویسید
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود.
درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید.دانلود اهنگ جدید

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنید
شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان

دوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86)

 

*موارد مربوط به ثبت نام دانش آموزان *

واحدهای آموزشی بزرگسالان باید دروس پایه های اول ، دوم ، سوم را بر اساس جدول دروس سالی واحدی  ( موضوع آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد نامه شماره 501/79853 ــ 29/6/79)  با رعایت سایر شرایط به دانش آموزان ارائه نمایند ، ثبت نام این دانش آموزان برابر مفاد فصل سوم آئین نامه مذكور انجام می شود.

1)  به استناد ماده 15 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان ، ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان دو هفته قبل از شروع نیمسالهای اول ، دوم و دوره تابستانی آغاز و تا شروع نیمسال یا دوره تابستانی ادامه می یابد.

2)     شرایط سنی ثبت نام در واحدهای آموزشی بزرگسالان به شرح زیر خواهد بود.

1ـ2ـ حداقل سن تحصیلی در واحدهای آموزشی بزرگسالان 16 سال تمام می باشد.

2ـ2ـ حداكثر سن برای دانش آموز ذكور كه از معافیت تحصیلی استفاده می كند با رعایت سایر شرایط و ضوابط در این نوع واحدهای آموزشی 24 سال تمام می باشد.

این قبیل افراد چنانچه در طول نیمسال تحصیلی و یا دوره تابستانی به سن 24 سال تمام می رسند اجازه ثبت نام در آن نیمسال یا دوره تابستانی را ندارند و برای سایر دانش آموزان محدودیت حداكثر سن وجود ندارد.

تبصره (1): دانش آموز پسر مشمول نظام وظیفه با رعایت سایر شرایط حداکثر تا 12 نیمسال می تواند در واحد اموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهدو در ازای هر سال تحصیلی در دوره متوسطه روزانه از این میزان دو نیمسال کاسته خواهد شد.

تبصره (2) : در شرایط خاص با مجوز كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل بصورت موردی می توان از دانش آموزی كه حداقل شرط سنی را ندارد ، در واحد آموزشی بزرگسالان ثبت نام نمود.

تبصره (3): دانش آموزانی كه شرایط تحصیل در واحدهای آموزشی دوره روزانه را از دست می دهند مردودین پایه اول متوسطه با هر سنی می توانند در مدارس بزرگسالان ثبت نام كنند.

*مدارك ثبت نام *

1ـ به استناد ماده 17 آئین نامه مذكور مدارك مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز در واحدهای آموزشی بزرگسالان به شرح زیر است .

الف : تصویر صفحه اول شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نیز ضروری است و لازم است شناسنامه دانش آموزی كه به سن 15 سال تمام رسیده است عكس دار باشد.

ب : عكس به تعداد مورد نیاز

ج : گواهی نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا گواهی موقت قبولی سال سوم دوره راهنمایی برای دانش آموز پایه اول

د : توصیه نامه دوره راهنمایی تحصیلی یا نمون برگ ویژه جایگزین آن

هـ : كارنامه سال یا سالهای قبل دوره متوسطه و نمون برگ شماره یك هدایت تحصیلی

و : كارنامه تطبیق برای دانش آموزان تطبیقی

ز : برای دانش آموز ذكور كه به سن مشمولیت رسیده ات و از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشد ارائه تصویر مدارك معتبر در خصوص وضعیت نظام وظیفه ( كـــارت پــایـــان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه یا ) كه با اصل آن مطابقت داشته باشد ، الزامی است .

3)  بر اساس مفاد ماده 18 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان ، اتباع بیگانه و فرزندان آنان ، پناهندگان و رانده شدگان دیگر كشورها برای ثبت نام باید پروانه اقامت معتبر ،دفترچه پناهندگی و سایر مداركی كه توسط مراجع ذیربط تعیین می شود را ارائه دهند.

*شرایط تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه *

1ـ دانش آموز پسر از اول فروردین ماه سالی كه در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود.

2ـ ملاك رسیدگی به وضع مشمولیت دانش آموز تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه وی است و تغییرات بعدی ملاك عمل نخواهد بود لیكن برای دانش آموزی كه شناسنامه اولیه وی به حكم دادگاه باطل شده باشد شناسنامه جدید ملاك قرار خواهد گرفت .

3ـ چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام ، از ابتدا و یا در طول نیمسال تحصیلی با عذر موجه غیبت كند و این غیبت تا پایان نیمسال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیك از درسها شركت نكند برای دانش آموز وقفه تحصیلی منظور خواهد شد. وقفه تحصیلی ترك تحصیل تلقی نمی شود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارك ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است .

4ـ دانش آموز مشمول نظام وظیفه كه سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت غیر موجه و یا بدون اطلاع قبلی داشته باشد بعنوان ترك تحصیل از واحد آموزشی اخراج می شود. مدیر واحد آموزشی موظف است مراتب ترك تحصیل وی را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام كند.

تبصره : چنانچه دانش آموز واجد شرایط در موعد مقرر در واحد آموزشی ثبت نام نكنند مدیر واحد آموزی موظف است برابر مفاد این ماده ترك تحصیل دانش آموز را اعلام كند.

5) ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول كه ترك تحصیل داشته است مجاز نیست و صرفاً در  صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ادامه تحصیل وی بلامانع است.

تبصره : دانش آموزی كه دفترچه آماده به خدمت ( بدون مهر غیبت ) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان نیمسال یا دوره تابستانی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط در آن نیمسال یا دوره تابستانی ثبت نام كند و ادامه تحصیل دهد.

6) مدیر واحد آموزشی پسرانه باید مشخصات كلیه دانش آموزان مشمول نظام وظیفه را كه به تحصیل اشتغال دارند بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یكبار برای استفاده از معافیت تحصیلی برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام كند ( این موضوع شامل دانش آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز می شود)

تبصره : برای دانش آموز مشمول كه بدون ترك تحصیل و برابر مقررات دوره روزانه به دوره بزرگسالان انتقال می یابد در صورتی كه اشتغال به تحصیل وی قبلاً به نظام وظیفه اعلام شده باشد نیازی به اخذ معافیت تحصیلی مجدد نیست.

7) مدیر واحد آموزشی موظف است مراتب ترك تحصیل و فراغت از تحصیل دانش آموزان مشمول خود را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه های نظام وظیفه اعلام كند.

8) دانش آموزان اتباع بیگانه كه برابر مقررات در واحدهای آموزشی ایرانی تحصیل می كنند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی باشند.

٭انتقال و سایر موارد٭

1-كلیه درسهای دانش آموز قبول شده پایه اول دوره روزانه كه به واحد آموزشی بزرگسالان منتقل 
می شود از وی پذیرفته می شود.

2- درسهایی كه دانش آموز مردود شده پایه اول متوسطه  نمره قبولی كسب كرده است در صورت انتقال به واحد آموزشی  بزرگسالان و یا تحصیل بصورت داوطلب آزاد از وی پذیرفته می شود

3-دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان یا داوطلب آزاد متقاضی ورود به پایه های دوم یا سوم دوره روزانه ، در صورتی كه كلیه درسهای پایه اول و دوم را برابر  جداول درسهای دوره روزانه قبل از آغاز هر سال   تحصیلی با موفقیت گذرانده باشد با رعایت شرط سنی و سایر ضوابط می تواند به دوره روزانه منتقل شود.

این قبیل افراد پس از انتقال به دوره روزانه موظفند كلیه درسهای پایه تحصیلی مربوط را انتخاب كنند و چنانچه برخی  از درسهای این پایه را در واحدهای آموزشی بزرگسالان گذرانده باشند آن درسها از آنان پذیرفته نمی شود.

تبصره: با عنایت  به ماده 31 آ ئین نامه  مذكور  دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان كه براساس دروس سالی- واحدی تحصیل نموده اند ( اعم از اینكه بدواً وارد دوره بزرگسالان شده و یا منتقلی از واحدهای آموزشی روزانه باشند) چنانچه در زمان تحصیل در دوره بزرگسالان معادل دروس انتخابی و تربیت بدنی از سایر دروس پایه اول یا دوم انتخاب نموده و با موفقیت  گذرانده باشند  و متقاضی انتقال به دوره روزانه شیوه سالی  واحدی براساس ماده مذكور باشند. واحدهای گذرانده شده دروس مذكور در زمان انتقال به دوره روزانه به جای دروس انتخابی و تربیت بدنی پایه مربوط از آنان پذیرفته می شود و در اینصورت لازم است نمره هر درسی را كه دانش آموزان آن را گذرانده است . و در مقابل همان درس  درج شود  توضیحات لازم در ستون ملاحظات كارنامه و دفاتر امتحانی قید شود.( موضوع نامه شماره 501/83708  7/7/80)

4-دانش آموزان سال سوم راهنمایی در صورت  كسب موفقیت در امتحان دنباله دروس پایه سوم راهنمایی در نوبت امتحانی دیماه و ثبت نام در نیمسال دوم دبیرستانهای بزرگسالان و گذراندن كلیه واحدهای درسی سال اول متوسطه در دبیرستان  مذكور می توانند در صورت دارا بودن شرط سنی به مدارس دوره متوسطه روزانه منتقل و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند.(موضوع  نامه شماره 501/3848-21/1/82)

5- چنانچه برخی از واحدهای درسی دانش آموز در واحد آموزشی بزرگسالان محل تحصیل وی ارائه نشود و یا دانش آموز به دلایل  مختلف قادر به انتخاب آن واحدهای درسی نباشدمی تواند به عنوان دانش آموز میهمان به سایر واحدهای آموزشی بزرگسالان معرفی شود.( موضوع نامه شماره 501/9782  6/2/80) .

تبصره : شیوه  نامه ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان میهمان در واحدهای آموزشی بزرگسالان طی نامه شماره 501/9782  6/2/80 به ادارات تابعه ابلاغ گردید لذا ضمن رعایت مفاد شیوه نامه مذكور از نمون برگهای ضمائم آن جهت معرفی دانش آموزان میهمان و اعلام نمرات و اسامی آنان استفاده شود.

6-بر اساس بند 3 ماده 10 آئین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (شیوه سالیواحدی ) چنانچه دانش آموز پایه سوم پس از شرکت در امتحانات دی ماه موفق به گذراندن برخی از درسها نشده باشد حق ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند برابر  مقررات در واحد اموزشی بزرگسالان یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهد.

7-مدیر واحد آموزشی باید كلیه مدارك دانش آموزی كه با گواهی موقت ثبت نام  كرده است را حداكثر تا دو هفته پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی  بصورت مكتوب از محل تحصیل قبلی وی درخواست كند  مدیر واحد آموزشی مبدا بلافاصله پس از وصول درخواست باید كلیه مدارك تحصیلی دانش آموز منتقل شده خود را برابر مقررات به واحد آموزشی مقصد ارسال كند.

8- چنانچه مدارك تحصیلی دانش آموز در موعد مقرر در واحد آموزشی  مقصد كامل نشود و به تبع آن برای دانش آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شود مسئوولیت ناشی  از آن حسب مورد به عهده مدیر واحد آموزشی مبدا یا مقصد می باشد.

9- مدیر واحد آموزشی باید در اولین فرصت پرونده تحصیلی تمامی دانش آموزان از جمله
دانش آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده  نقض پرونده حداكثر تا یكماه پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی در صدد رفع نقص بر آید و چنانچه دانش آموزی برخلاف مقررات به یك رشته تحصیلی هدایت شده باشد و یا در درسهایی قبول اعلام شده باشد نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام كند. لیكن چنانچه  بعد از موعد مذكور موارد نقص پرونده مشاهده شود  لازم است  پرونده دانش آموز مربوط برابر مقررات جهت اقدام بعدی به اداره  آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.

10- دفتر آمار دانش آموزان حداكثر یكماه پس از شروع هر نیمسال یا  دوره تابستانی باید تكمیل و توسط مدیر و احد آموزشی و با نظارت اداره  آموزش و پرورش مربوط برابر مقررات مسدود شود.

11- برنامه آموزشی در هر سال تحصیلی بصورت دو نیمسال  هر یك به مدت 18 هفته و یك دوره تابستانی  به مدت 10 هفته اجرا می شود.

 تبصره: در هر  نیمسال پانزده هفته كامل و در دوره تابستانی 8 هفته كامل به تشكیل كلاس درس اختصاص  داشته و باقیمانده هر نیمسال و دوره تابستانی برای برگزاری امتحانات ، اعلام نتایج و تمهید مقدمات نیمسال بعدی یا  دوره تابستانی منظور می شود

12- دانش آموزموظف است درهنگام انتخاب واحد، پیش نیازدرسها رامطابق جدول مواد درسی رعایت كند.

تبصره : دانش آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی ( نیمسال یا دوره تابستانی كه می تواند فارغ التحصیل شود ) مجاز است کلیه درسهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیاز انتخاب کرده و بگذراند.

13- دانش آموز  نمی تواند  درسهایی  را كه قبلاً  نمره قبولی كسب كرده است مجدداً انتخاب كند.

14- دانش آموز در هرنیمسال می تواند حداقل  8 واحد و حداكثر 17 واحد درسی ، كه حداقل 8 واحد آن به صورت حضوری  باشد و در دوره تابستانی  حداكثر 8 واحد درسی را اعم از حضوری و غیرحضوری  با رعایت سایر ضوابط انتخاب كند.

تبصره(1) : دانش آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی می تواند یك عنوان درسی ( حداكثر 4 واحد) علاوه بر سقف واحدهای درسی انتخاب نماید.

تبصره (2): چنانچه در آخرین نیمسال تحصیلی تعداد واحدهای حضوری باقیمانده دانش آموز به كمتر از 8 واحد برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بلامانع است .

تبصره (3) : چنانچه  تعداد واحدهای باقیمانده  دانش آموز در آخرین نیمسال تحصیلی به كمتر از  8 واحد  اعم از حضوری  و  غیرحضوری  برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بلامانع است (استفاده از این تبصره برای دانش آموزی كه از معافیت تحصیلی  استفاده  می كند  صرفاً  یكبار  مجاز است)

 تبصره(4): دانش آموزان شیوه نیمسالی واحدی که تاکنون موفق به گذراندن تمام دروس مربوطه در رشته مورد نظر نشده اند (اعم از روزانه -بزرگسالان و داوطلبان آزاد )می توانند برابر شیوه نامه تطبیق در شیوه سالی واحدی ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند این قبیل دانش آموزان می توانند برابر مقررات و بر اساس رای 717 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 17/9/83 و دستورالعمل مربوط به شماره 20315/400-16/10/83 وزارت متبوع که طی نامه شماره 501/97209-20/10/83 ابلاغ گردید در شیوه نیم سالی واحدی ادامه تحصیل دهند .

-استفاده کنندگان از بند دو رای 644 مجاز به استفاده از مفاد این بند نمی باشند باستناد رای 701 شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 25/1/83 (11/2/423-28/4/83 بخشنامه وزارتی ) ارائه واحدهای درسی کمتر از حد مجاز (8 واحد)در واحدهای آموزشی بزرگسالان مجاز نیست بلکه منوط به صدور رای کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوطه و به صورت موردی برای هر دانش آموز است لذا ارائه واحد درسی کمتر از حد مجاز قبل از صدور رای کمیسیون شهرستان /منطقه مجاز نمی باشند (موضوع نامه شماره 501/43516-10/5/83)

15-ارزشیابی پایانی  در پایان هر نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان  از تمام محتوی مواد درسی انجام می شود

16 -ارزشیابی از درسها به صورت تك درس و مستقل می باشد و شرایط قبولی در یك ماده درسی ارتباطی به سایر درسها ندارد.

17-ارزشیابی درسهای انتخابی بصورت مستمر از مجموعه فعالیتهای دانش آموز در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارد و لازم است نمرات دانش آموز در این درسها یك هفته قبل از شروع امتحان پایان نیمسال یا دوره تابستانی به دفتر واحد آموزشی تحویل شود.

تبصره(1): دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان در صورت تمایل می تواند به جای درسهای تربیت بدنی و درسهای انتخابی از درسهای سایر رشته ها با رعایت  پیش نیاز و سایر ضوابط معادل تعداد واحدهای درس یا درسهای مربوط ، درسهایی را انتخاب كند و بگذراند. نصاب قبولی و شیوه ارزشیابی از این درسها همانند ضوابط  درسهایی مذكور در رشته مربوط می باشد.

تبصره(2)- دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی  معاف بوده و  نمره بخش نظری به عنوان نمره این درس منظور خواهد شد.

18- برنامه امتحانات پایانی غیر نهایی نیمسال اول ، نیمسال دوم و دوره  تابستانی توسط واحد آموزشی  ذیربط  با عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همكاری  مشترك كاركنان آموزشی و اداری واحد آموزشی و زیر نظر  مدیر انجام می شود. برنامه امتحانات داخلی باید توسط واحد آموزشی تنظیم و قبل از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی اعلام شود، طرح سئوالها ( بجز امتحانات نهایی و هماهنگ ) برعهده معلمان مربوط می باشند.

     19-به منظور سازماندهی ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان (اجرای ماده یک و دو آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان وهمچنین تفکیک دفاتر اسنادی (آمار امتحانات-ریز نمرات و ...) لازم است برای هر واحد آموزشی که مجوز تاسیس صادر شد به تفکیک جنس و شاخه تحصیلی و نوع (دبیرستان-هنرستان و پیش دانشگاهی ) کد مستقل و مهر مستقل برای هر نوع واحد آموزشی مربوطه تهیه گردد ..

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه دوم مهر 1396 12:47
سلام جناب آقای اسلامی وبلاگ بسیار خوبی دارین خیلی به دردم خورد ممنونم
محمدرضا اسلامی

سلام خوشحالم که وبلاگ مورد پسند واقع گردید. موفق باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه