سیستم دانا متوسطه (دوره دوم)
همکاران عزیز لطفا نظزات خودتون را بنویسید
درباره وبلاگ


پیشنهادات شما مفید خواهد بود.
درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید.دانلود اهنگ جدیدنمایشگر آمار آلکسا

مدیر وبلاگ : محمدرضا اسلامی
نظرسنجی
پیشنهادات خودرا بیان کنیداین مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :Image result for ‫دانلود متحرک‬‎
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تطبیق کارنامه‌های دورهٔ ”سه ساله به شیوه نیم‌سالی - واحدی“


متقاضى موضوع این شیوه‌نامه، پس از تطبیق وضعیت و براساس کارنامهٔ تطبیق، مجاز خواهد بود به‌عنوان دانش‌آموز صرفاً در واحدهاى آموزشى بزرگسالان و یا به‌ شیوهٔ داوطلبان آزاد (متفرقه) مطابق مفاد آئین‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور ادامه تحصیل دهد.


  تطبیق کارنامه‌هاى دورهٔ سه ساله به شیوه نیم‌سالى - واحدی
۱-۳- کارنامهٔ تحصیلى دانش‌آموز دورهٔ سه سالهٔ متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی برابر جداول پیوست (در شاخهٔ نظرى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدی به شیوه سالى - واحدی رشته علوم‌تجربى الى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدی به شیوه سالى - واحدی) و در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى جداول (تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی) و در شاخه کار و دانش جدول (تطبیق دروس تکمیل مهارت در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی) با عناوین دروس دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی مطابقت داده مى‌شود و نمرات قبولى دروس مندرج در این کارنامه براى دروس معادل در شیوه سالى - واحدی منظور خواهد شد و دانش‌آموز باید مابقى دروس را با رعایت سایر شرایط انتخاب کند و بگذراند.

تبصره- در مواردى که چند عنوان درسى از دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی مجموعاً برابر یک عنوان درسى دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی تطبیق شود، میانگین وزنى آخرین نمرات دانش‌آموز در آن دروس (مجموع حاصل‌ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهاى آن، تقسیم بر مجموع واحدهاى دروس) به‌عنوان نمره براى درس معادل منظور خواهد شد و در صورتى که به نصاب قبولى برسد از وى پذیرفته مى‌شود.

۲-۳- دانش‌آموزى که در دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی به یکى از رشته‌هاى شاخه‌هاى نظرى یا کار و دانش هدایت تحصیلى شده باشد پس از تطبیق دروس با دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی در همان شاخه و رشته ادامه تحصیل خواهد داد. براى دانش‌آموزى که هدایت تحصیلى نشده است و یا متقاضى تغییر رشته مى‌باشد پس از تطبیق دروس، مطابق آئین‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان، هدایت تحصیلى (تعیین یا تغییر رشته ) انجام مى‌شود.

تبصره- دانش‌آموز شاخهٔ فنى و حرفه‌اى پس از تطبیق مى‌تواند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش یا شاخهٔ نظرى به تمایل خود ادامهٔ تحصیل دهد در این صورت دروس عمومى وى با دروس سالى - واحدى مطابقت داده و پذیرفته مى‌شود. و سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهاى تعیین شده به‌عنوان دروس انتخابى در شاخهٔ نظرى یا دروس انتخابى و اختیارى در شاخهٔ کار و دانش مورد پذیرش قرار مى‌گیرد.

۳-۳- گواهى‌نامه‌هاى مهارتى که مشخصات آنها در فهرست مشخصات رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به شیوه سالى واحدى درج شده باشد به میزان واحدهاى تعیین شده در همان رشتهٔ مهارتى قابل پذیرش مى‌باشد و چنان‌چه مشخصات این گواهى‌نامه‌ها در جدول دروس سالى - واحدى درج نشده باشد لیکن در جدول مجموعه رشته‌هاى مهارتى قبلى شاخهٔ کار و دانش تعریف شده باشد به میزان واحدهاى تعیین شده معادل دروس اختیارى و کارورزى در رشتهٔ مهارتى مربوط از آنان پذیرفته مى‌شود. در این صورت میانگین وزنى نمرات عملى و نظرى گواهى‌نامهٔ مهارت ارائه شده به جاى نمرهٔ درس اختیارى و یا کارورزى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده مى‌شود.

۴-۳- چنانچه دانش‌آموزى در شیوه نیم‌سالى واحدى دروسى را گذرانده باشد که براساس جدول مربوط با دروس سالى واحدى قابل تطبیق نباشد این دروس را مى‌توان به میزان واحدهاى تعیین شده به‌عنوان واحدهاى دروس انتخابى از وى پذیرفت. در این صورت نمرهٔ درس گذرانده شده به جاى نمرهٔ درس انتخابى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده مى‌شود.

  تطبیق کارنامه‌هاى دورهٔ ۴ ساله متوسطه
۱-۲- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ اول متوسطه دورهٔ مذکور به‌عنوان قبول پایهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى واحدی شناخته مى‌شود و کلیهٔ واحدهاى درسى پایهٔ اول (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود. براى این قبیل افراد تنظیم نمون‌برگ هدایت تحصیلى ضرورى نیست و مى‌توانند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى یا شاخهٔ کار و دانش موجود در منطقه به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصیل دهند.

۲-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ دوم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پایهٔ دوم دورهٔ متوسطه سالى واحدى شناخته مى‌شود و مى‌تواند در یکى از رشته‌هاى شاخه نظرى به انتخاب خود ثبت‌نام کند و ادامه تحصیل دهد در این‌صورت کلیهٔ واحدهاى درسى پایه‌هاى اول و دوم رشته‌اى که ادامهٔ تحصیل مى‌دهد به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود.

چنان‌چه این قبیل افراد تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش داشته باشند کارنامهٔ قبولى پایه دوم آنان معادل دروس عمومی، انتخابی، کارورزى از آنان پذیرفته مى‌شود و مى‌توانند با گذراندن دروس تکمیل مهارت (به استثناء کارورزی) و ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ دیپلم کار و دانش در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شوند.

۳-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ سوم و یا مردودى پایهٔ چهارم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به یکى از روش‌هاى ذیل ادامهٔ تحصیل دهد.

الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دریافت کند.

ب- در صورت تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش کارنامه قبولى پایه سوم وى معادل دروس عمومی، انتخابی، اختیارى و تکمیل مهارت پذیرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ دیپلم در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شود.

تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ سوم و یا مردودى پایهٔ چهارم فنى و حرفه‌اى و کشاورزى و هم‌چنین دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ چهارم و یا مردودى پایهٔ پنجم دورهٔ پنج‌ساله فنى و حرفه‌اى شبانه (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى یا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) یکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه‌ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌ا‌ى را دریافت کند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

  تطبیق کارنامه‌هاى دوره ۶ ساله متوسطه
۱-۱- برابر رأى صادره در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شوراى عالى آموزش و پرورش مورخ ۱۹/۱۲/۵۸ گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دوره اول متوسطه (سیکل اول) یا کارنامهٔ قبولى سوم متوسط در حکم گواهى‌نامهٔ پیان تحصیلات دورهٔ راهنمائى تحصیلى مى‌باشد. لذا دارنده گواهى‌نامه یا کارنامهٔ فوق مى‌تواند با رعایت سایر شرایط دروس پایهٔ اول دوره متوسطه را انتخاب کرده و ادامهٔ تحصیلى دهد. هدایت تحصیلى این قبیل افراد صرفاً بر اساس نمرات دروس پایهٔ اول متوسطه برابر ضوابط مربوط انجام مى‌شود.

۲-۱- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ چهارم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پایهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی شناخته مى‌شود و کلیهٔ واحدهاى درسى پایهٔ اول متوسطه (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود براى این قبیل افراد تنظیم نمون‌‌برگ هدایت تحصیلى ضرورى نیست و این قبیل افراد مى‌توانند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى یا شاخهٔ کار و دانش، موجود در منطقه، به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصیل دهند.

۳-۱- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ پنجم و یا مردودى پایهٔ ششم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به یکى از روش‌هاى ذیل ادامهٔ تحصیل دهد.

الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دریافت کند.

ب- در صورت تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش کارنامهٔ قبولى پایه پنجم وى معادل دروس عمومی، انتخاب، اختیارى و تکمیل مهارت پذیرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخه کار و دانش به اخذ دیپلم در رشتهٔ مهارتى نائل شود.

تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ پنجم دورهٔ مذکور در رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى و کشاورزى (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى یا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) یکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى را دریافت کند.

  سایر تطبیق نامه‌ها
۱-۴- در اجراء ماده ۸۶ آئین‌نامهٔ آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور، فارغ‌التحصیلان دوره‌هاى (۶ ساله، ۴ ساله، سه ساله) متوسطه چنا‌نچه بخواهند دیپلم دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی غیر متناظر با دیپلم خود در شاخهٔ نظرى را کسب کنند باید همانند دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۳-۲ و ۳-۳ این شیوه‌نامه در امتحانات دروس رشته‌ٔ مورد نظر شرکت کنند و در صورت موفقیت دیپلم رشتهٔ مربوط به آنان اعطاء مى‌شود و چنانچه متقاضى دریافت دیپلم رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش باشند باید گواهى‌نامه‌هاى مهارت تعریف شده در قابلب یک رشتهٔ مهارتى را از طریق دستگاه متوّلى استاندارد اخذ و ارائه کنند و نیز دروس تکمیل مهارت رشته مورد نظر (به استثناء درس کارورزی) را امتحان داده و با موفقیت بگذرانند.

۲-۴- نمرات دروس کارنامهٔ تطبیق داده شده دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۲-۲، ۱-۳، ۲-۳، این شیوه‌نامه به‌عنوان قبولى و با درج علامت (x) از آنان پذیرفته مى‌شود و نمرات این دروس در محاسبهٔ معدل کل دانش‌آموزان منظور نخواهد شد، لذا معدل کل آنان صرفاً براساس نمرات مکتسبه از مابقى دروس که آنها را انتخاب کرده و گذرانده‌اند محاسبه مى‌شود.

۳-۴- کارنامه و گواهى‌نامهٔ دانش‌آموزان موضوع بندهاى ۳-۲ و تبصره آن، ۳-۳ و تبصره آن و ۱-۵ این شیوه‌نامه که موفق به اخذ گواهى‌نامه پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه مى‌شوند فاقد معدل خواهد بود.

۴-۴- دانش‌آموزى که قبلاً با استفاده از شیوه‌نامهٔ تطبیق در دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی تحصیل کرده، ولى تحصیل وى به پایان نرسیده است در صورت انتقال به دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی کارنامهٔ شیوهٔ نیم‌سالى واحدى وى ملاک تطبیق خواهد بود.

۵-۴- دانش‌آموز و داوطلب آزاد متقاضى تطبیق باید جهت انجام امور تطبیق خود به ادارهٔ آموزش و پرورش مربوط مراجعه کند و ادارهٔ آموزش و پرورش نیز پس از بررسى کارنامه‌ها و مدارک تحصیلى وى حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور کارنامهٔ تطبیق براساس رشتهٔ مربوط (برابر نمون‌برگ‌هاى پیوست کارنامه تطبیق دانش‌آموزان دوره ۶ ساله و ۴ ساله آموزش متوسطه با دروس - دوره سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی الى جدول کارنامه تطبیق دانش‌آموزان دورهٔ سه ساله متوسطه شیوه نیم‌سالى واحدى با دروس شیوه سالى واحدی و جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدى به شیوه سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدى به شیوه سالى - واحدی و جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدی و جدول تطبیق دروس تکمیل مهارت در اجراء نیم‌سالى - واحدى و اجراء سالى - واحدی اقدام خواهد کرد. این کارنامه در دو نسخه تنظیم و نسخهٔ اول براى ثبت‌نام، تحویل داوطلب و نسخهٔ دوم جزء سوابق در اداره آموزش و پرورش نگه‌دارى مى‌شود.

تذکر- ادارهٔ آموزش و پرورش در صورت صلاحدید مى‌تواند انجام امور تطبیق دانش‌آموزان را به یکى از واحدهاى آموزشى بزرگسالان به تفکیک جنس و شاخه تحصیلى تفویض کند.

۶-۴- کارنامه‌هاى قبولى نظام قدیم دوره‌هاى ۶ ساله متوسطه و ۴ ساله متوسطه و کارنامه دورهٔ سه ساله متوسطه نیم‌سالى واحدی دانش‌آموز باید پس از طى مراحل تطبیق با عبارت براساس دروس سالى - واحدى تطبیق داده شد مهر شود.

۷-۴- دانش‌آموز باید هزینهٔ انجام امور تطبیق را برابر تعرفه‌اى که از سوى ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان اعلام مى‌شود پرداخت کند. از محل این درآمد اداره کل آموزش و پرورش براى افرادى که انجام امور تطبیق را برعهده دارند برابر ضوابط حق‌الزحمه پرداخت مى‌کند.

موضوع: شیوه‌نامه تطبیق کارنامه‌هاى دوره‌هاى مختلف آموزش متوسطه با دروس دورهٔ سه ساله متوسطه سالى - واحدی و جداول مربوط در دویست و چهل و چهارمین و دویست و چهل و پنجمین جلسه گروه دوم شوراى تغییر بنیادى نظام آموزش و پرورش مورخ ۲۱/۱/۸۰ و ۸/۳/۸۰ به تصویب رسید. صحیح است به مورد اجراء گذارده شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
متقاضى موضوع این شیوه‌نامه، پس از تطبیق وضعیت و براساس کارنامهٔ تطبیق، مجاز خواهد بود به‌عنوان دانش‌آموز صرفاً در واحدهاى آموزشى بزرگسالان و یا به‌ شیوهٔ داوطلبان آزاد (متفرقه) مطابق مفاد آئین‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد داخل کشور ادامه تحصیل دهد.

  تطبیق کارنامه‌هاى دورهٔ سه ساله به شیوه نیم‌سالى - واحدی
۱-۳- کارنامهٔ تحصیلى دانش‌آموز دورهٔ سه سالهٔ متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی برابر جداول پیوست (در شاخهٔ نظرى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدی به شیوه سالى - واحدی رشته علوم‌تجربى الى جدول تطبیق دروس شیوه نیم‌سالى - واحدی به شیوه سالى - واحدی) و در شاخهٔ فنى و حرفه‌اى جداول (تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی الى جدول تطبیق دروس در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی) و در شاخه کار و دانش جدول (تطبیق دروس تکمیل مهارت در اجراء نیم‌سالى - واحدی و اجراء سالى - واحدی) با عناوین دروس دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی مطابقت داده مى‌شود و نمرات قبولى دروس مندرج در این کارنامه براى دروس معادل در شیوه سالى - واحدی منظور خواهد شد و دانش‌آموز باید مابقى دروس را با رعایت سایر شرایط انتخاب کند و بگذراند.

تبصره- در مواردى که چند عنوان درسى از دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی مجموعاً برابر یک عنوان درسى دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی تطبیق شود، میانگین وزنى آخرین نمرات دانش‌آموز در آن دروس (مجموع حاصل‌ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهاى آن، تقسیم بر مجموع واحدهاى دروس) به‌عنوان نمره براى درس معادل منظور خواهد شد و در صورتى که به نصاب قبولى برسد از وى پذیرفته مى‌شود.

۲-۳- دانش‌آموزى که در دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه نیم‌سالى واحدی به یکى از رشته‌هاى شاخه‌هاى نظرى یا کار و دانش هدایت تحصیلى شده باشد پس از تطبیق دروس با دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى - واحدی در همان شاخه و رشته ادامه تحصیل خواهد داد. براى دانش‌آموزى که هدایت تحصیلى نشده است و یا متقاضى تغییر رشته مى‌باشد پس از تطبیق دروس، مطابق آئین‌نامه آموزشى دورهٔ متوسطه بزرگسالان، هدایت تحصیلى (تعیین یا تغییر رشته ) انجام مى‌شود.

تبصره- دانش‌آموز شاخهٔ فنى و حرفه‌اى پس از تطبیق مى‌تواند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ کار و دانش یا شاخهٔ نظرى به تمایل خود ادامهٔ تحصیل دهد در این صورت دروس عمومى وى با دروس سالى - واحدى مطابقت داده و پذیرفته مى‌شود. و سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهاى تعیین شده به‌عنوان دروس انتخابى در شاخهٔ نظرى یا دروس انتخابى و اختیارى در شاخهٔ کار و دانش مورد پذیرش قرار مى‌گیرد.

۳-۳- گواهى‌نامه‌هاى مهارتى که مشخصات آنها در فهرست مشخصات رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به شیوه سالى واحدى درج شده باشد به میزان واحدهاى تعیین شده در همان رشتهٔ مهارتى قابل پذیرش مى‌باشد و چنان‌چه مشخصات این گواهى‌نامه‌ها در جدول دروس سالى - واحدى درج نشده باشد لیکن در جدول مجموعه رشته‌هاى مهارتى قبلى شاخهٔ کار و دانش تعریف شده باشد به میزان واحدهاى تعیین شده معادل دروس اختیارى و کارورزى در رشتهٔ مهارتى مربوط از آنان پذیرفته مى‌شود. در این صورت میانگین وزنى نمرات عملى و نظرى گواهى‌نامهٔ مهارت ارائه شده به جاى نمرهٔ درس اختیارى و یا کارورزى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده مى‌شود.

۴-۳- چنانچه دانش‌آموزى در شیوه نیم‌سالى واحدى دروسى را گذرانده باشد که براساس جدول مربوط با دروس سالى واحدى قابل تطبیق نباشد این دروس را مى‌توان به میزان واحدهاى تعیین شده به‌عنوان واحدهاى دروس انتخابى از وى پذیرفت. در این صورت نمرهٔ درس گذرانده شده به جاى نمرهٔ درس انتخابى منظور و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده مى‌شود.

  تطبیق کارنامه‌هاى دورهٔ ۴ ساله متوسطه
۱-۲- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ اول متوسطه دورهٔ مذکور به‌عنوان قبول پایهٔ اول دورهٔ سه ساله متوسطه به شیوه سالى واحدی شناخته مى‌شود و کلیهٔ واحدهاى درسى پایهٔ اول (برابر جدول دروس) به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود. براى این قبیل افراد تنظیم نمون‌برگ هدایت تحصیلى ضرورى نیست و مى‌توانند در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى یا شاخهٔ کار و دانش موجود در منطقه به انتخاب خود ثبت‌نام کنند و ادامهٔ تحصیل دهند.

۲-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ دوم متوسطه دورهٔ مذکور (در همه رشته‌ها) به‌عنوان قبول پایهٔ دوم دورهٔ متوسطه سالى واحدى شناخته مى‌شود و مى‌تواند در یکى از رشته‌هاى شاخه نظرى به انتخاب خود ثبت‌نام کند و ادامه تحصیل دهد در این‌صورت کلیهٔ واحدهاى درسى پایه‌هاى اول و دوم رشته‌اى که ادامهٔ تحصیل مى‌دهد به‌عنوان قبولى از وى پذیرفته مى‌شود.

چنان‌چه این قبیل افراد تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش داشته باشند کارنامهٔ قبولى پایه دوم آنان معادل دروس عمومی، انتخابی، کارورزى از آنان پذیرفته مى‌شود و مى‌توانند با گذراندن دروس تکمیل مهارت (به استثناء کارورزی) و ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ دیپلم کار و دانش در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شوند.

۳-۲- دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ سوم و یا مردودى پایهٔ چهارم دورهٔ مذکور در همه رشته‌ها مى‌تواند به یکى از روش‌هاى ذیل ادامهٔ تحصیل دهد.

الف- در امتحانات نهائى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه نظرى که دانش‌آموزان بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ و ۲-۴ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) در یکى از رشته‌هاى شاخهٔ نظرى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ نظرى را دریافت کند.

ب- در صورت تمایل به ادامهٔ تحصیل در شاخهٔ کار و دانش کارنامه قبولى پایه سوم وى معادل دروس عمومی، انتخابی، اختیارى و تکمیل مهارت پذیرفته مى‌شود و مى‌تواند با ارائه گواهى‌نامه‌هاى استانداردهاى مهارت در یکى از رشته‌هاى مهارتى شاخهٔ کار و دانش به اخذ دیپلم در رشتهٔ مهارتى مربوط نائل شود.

تبصره- دارندهٔ کارنامه قبولى پایهٔ سوم و یا مردودى پایهٔ چهارم فنى و حرفه‌اى و کشاورزى و هم‌چنین دارندهٔ کارنامهٔ قبولى پایهٔ چهارم و یا مردودى پایهٔ پنجم دورهٔ پنج‌ساله فنى و حرفه‌اى شبانه (علاوه بر بندهاى الف و ب) مى‌تواند در امتحانات نهائى یا داخلى دروس مندرج در جدول (عناوین دروس شاخه فنى و حرفه‌اى که دانش‌آموزان رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى موضوع بندهاى ۳-۱ و ۳-۲ باید در امتحان نهائى آن دروس شرکت کنند) یکى از رشته‌هاى مرتبط شاخهٔ فنى و حرفه‌اى صرفاً به‌صورت داوطلب آزاد (متفرقه) در نوبت‌هاى خرداد، شهریور و دى ماه شرکت کند و در صورت اخذ نصاب قبولى در کلیهٔ دروس مذکور، گواهى‌نامهٔ پایان تحصیلات دورهٔ سه‌ساله متوسطه رشتهٔ مربوط در شاخهٔ فنى و حرفه‌ا‌ى را دریافت کند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برای نصب و استفاده سیستم های دانش آموزی در ویندوز 7 ابتدا باید نوع سیستم عامل نصب شده بر روی سیستم خود را بشناسیم که آیا 32bit یا 64bit می باشد . برای اطلاع از نوع ویندوز خود پنجره Run را باز کنید (کلید پنجره +R ) و عبارت Dxdiag را در آن تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید .

در صورت مشاهده پیغامی با دو کلید Yes و No کلید Yes را انتخاب نمایید. در پنجره DirectX Diagnostic Tool جلوی عبارت Operating System نوع ویندوز شما نوشته شده است. حال با توجه به مراحل ذیل اقدام نمایید:ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ردیف

فرم یا دستورالعمل

مقطع تحصیلی

توضیحات

 1

آئین نامه ارزشیابی توصیفی 

ابتدایی 

دانلود 

 2  مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش  کلیه مقاطع  دانلود 
3 آئین نامه اجرایی مدارس کلیه مقاطع دانلود 
4 آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه دوره دوم  دانلود
5 فرم اعلام وضعیت تحصیلی به ناجا کلیه مقاطع دانلود
6 فرم درخواست دروس تطبیق ومعاف دوره دوم دانلود
7 لیست مجوزهای امحاء اوراق واسناد کلیه مقاطع دانلود
8 فرم اصلاح گواهینامه پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی دانلود
9 نرم افزار چاپ شماره صندلی آزمون کلیه مقاطع دانلود
10  خالی کردن tempویندوز کلیه مقاطع دانلود 
11 آیین نامه پیش بزرگسالان پیش دانشگاهی دانلود
12 لیست دروس رشته های نظری  پیش ومتوسطه دانلود
13 آیین نامه کمیسیون خاص کلیه مقاطع دانلود
14 فرم تغییر وتحول دفاتر امتحانی مابین مدیران کلیه مقاطع دانلود
15 فرم درخواست اصلاح سوابق تحصیلی  دوره دوم متوسطه دانلود
16 گواهی اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع دانلود
17 آیین نامه آموزشی بزرگسالان متوسطه متوسطه دوم دانلود
18 آیین نامه آموزشی بزرگسالان پیش  پیش دانشگاهی دانلود
19 دفتر امتحانات دوره ابتدایی ابتدایی دانلود
20 دفتر امتحانات دوره اول متوسطه دوره اول متوسطه دانلود

قبل از آپدیت آفلاین به نکات زیر توجه کنید:برگرفته شده از : m-a-amjadi.blog.ir سلماس لطفا در صورت کپی منبع آن را ذکر نمایید

قبل از آپدیت آفلاین به نکات زیر توجه کنید:برگرفته شده از : m-a-amjadi.blog.ir سلماس لطفا در صورت کپی منبع آن را ذکر نمایید

قبل از آپدیت آفلاین به نکات زیر توجه کنید:برگرفته شده از : m-a-amjadi.blog.ir سلماس لطفا در صورت کپی منبع آن را ذکر نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه دوازدهم آبان 1397


Image result for ‫دانلود متحرک‬‎قابلیت‌های کلیدی نرم افزار Everything:
- سریع‌ترین موتور جستجو برای سیستم عامل ویندوز
- جستجو در تمامی فایل‌ها و فولدرها به صورت پیش فرض
- امکان تعریف Filter ها و محدود سازی جستجو
- اشتراک گذاری فایل‌ها با سایر برنامه‌ها
- به روز رسانی لحظه‌ای (Real-time) بانک اطلاعاتی
- قابلیت اجرا به صورت Service
- استفاده بسیار اندک از منابع سیستم
- رابط کاربری ساده و آسان
- حجم بسیار کم برنامه
- رایگان بودن نرم افزار
- سازگاری با انواع نسخه‌های ویندوزنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ترجمه وبلاگ به زبانهای مختلف دنیا
پیج رنک سایت
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic