سیستم دانا متوسطه (دوره دوم) پیشنهادات شما مفید خواهد بود. درصورت تمابل .شماره تلفن یا ایمیل خودرا بصورت خصوصی جهت دریافت جواب بگذارید. tag:http://danasetup.mihanblog.com 2017-12-10T05:23:01+01:00 mihanblog.com آدرس گروه معاونین اجرایی 2017-11-15T09:53:00+01:00 2017-11-15T09:53:00+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/407 محمدرضا اسلامی آدرس گروه معاونین اجرایی همه همکاران محترم می تونن عضوش بشن https://t.me/joinchat/C1Q9_0Py7wEdIVvFJgts6w
Image result for ‫تلگرام‬‎


آدرس گروه معاونین اجرایی همه همکاران محترم می تونن عضوش بشن

https://t.me/joinchat/C1Q9_0Py7wEdIVvFJgts6w

]]>
نگارش 20.6 2017-11-15T09:47:17+01:00 2017-11-15T09:47:17+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/406 محمدرضا اسلامی نگارش 20.6
نگارش 20.6

]]>
نمونه فرم های خام آموزشی و پرورشی 2017-09-25T05:03:50+01:00 2017-09-25T05:03:50+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/405 محمدرضا اسلامی نمونه فرم های خام آموزشی و پرورشی نمونه فرم های خام آموزشی و پرورشی
]]>
نمونه فرم های مورد نیاز 2017-09-25T04:58:25+01:00 2017-09-25T04:58:25+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/403 محمدرضا اسلامی ردیففرم یا دستورالعملمقطع تحصیلیتوضیحات 1آئین نامه ارزشیابی توصیفی ابتدایی دانلود  2 مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش کلیه مقاطع دانلود 3آئین نامه اجرایی مدارسکلیه مقاطعدانلود 4آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطهدوره دوم دانلود5فرم اعلام وضعیت تحصیلی به ناجاکلیه مقاطعدانلود6فرم درخواست دروس تطبیق ومعافدوره دومدانلود7لیست مجوزهای امحاء اوراق واسنادکلیه مقاطعدانلود8فرم اصلاح گواهینامه پیش دانشگاهیپیش دانشگاهیدانلود9نرم افزار چاپ شماره صندلی آزمون ردیف


فرم یا دستورالعمل

مقطع تحصیلی

توضیحات

 1

آئین نامه ارزشیابی توصیفی 

ابتدایی 

دانلود 

 2 مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش کلیه مقاطع دانلود 
3آئین نامه اجرایی مدارسکلیه مقاطعدانلود 
4آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطهدوره دوم دانلود
5فرم اعلام وضعیت تحصیلی به ناجاکلیه مقاطعدانلود
6فرم درخواست دروس تطبیق ومعافدوره دومدانلود
7لیست مجوزهای امحاء اوراق واسنادکلیه مقاطعدانلود
8فرم اصلاح گواهینامه پیش دانشگاهیپیش دانشگاهیدانلود
9نرم افزار چاپ شماره صندلی آزمونکلیه مقاطعدانلود
10 خالی کردن tempویندوزکلیه مقاطعدانلود 
11آیین نامه پیش بزرگسالانپیش دانشگاهیدانلود
12لیست دروس رشته های نظری پیش ومتوسطهدانلود
13آیین نامه کمیسیون خاصکلیه مقاطعدانلود
14فرم تغییر وتحول دفاتر امتحانی مابین مدیرانکلیه مقاطعدانلود
15فرم درخواست اصلاح سوابق تحصیلی دوره دوم متوسطهدانلود
16گواهی اشتغال به تحصیلکلیه مقاطعدانلود
17آیین نامه آموزشی بزرگسالان متوسطهمتوسطه دومدانلود
18آیین نامه آموزشی بزرگسالان پیش پیش دانشگاهیدانلود
19دفتر امتحانات دوره ابتداییابتداییدانلود
20دفتر امتحانات دوره اول متوسطهدوره اول متوسطهدانلود

]]>
شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان دوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86) 2017-09-16T08:54:16+01:00 2017-09-16T08:54:16+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/402 محمدرضا اسلامی شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالاندوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86) *موارد مربوط به ثبت نام دانش آموزان *واحدهای آموزشی بزرگسالان باید دروس پایه های اول ، دوم ، سوم را بر اساس جدول دروس سالی واحدی  ( موضوع آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد نامه شماره 501/79853 ــ 29/6/79)  با رعایت سایر شرایط به دانش آموزان ارائه نمایند ، ثبت نام این دانش آموزان برابر مفاد فصل سوم آئین نامه مذكور انجام می شود.1)  به استناد ماده 15 آ

شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان

دوره متوسطه نظری ( سال تحصیلی 87-86)

 

*موارد مربوط به ثبت نام دانش آموزان *

واحدهای آموزشی بزرگسالان باید دروس پایه های اول ، دوم ، سوم را بر اساس جدول دروس سالی واحدی  ( موضوع آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد نامه شماره 501/79853 ــ 29/6/79)  با رعایت سایر شرایط به دانش آموزان ارائه نمایند ، ثبت نام این دانش آموزان برابر مفاد فصل سوم آئین نامه مذكور انجام می شود.

1)  به استناد ماده 15 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان ، ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان دو هفته قبل از شروع نیمسالهای اول ، دوم و دوره تابستانی آغاز و تا شروع نیمسال یا دوره تابستانی ادامه می یابد.

2)     شرایط سنی ثبت نام در واحدهای آموزشی بزرگسالان به شرح زیر خواهد بود.

1ـ2ـ حداقل سن تحصیلی در واحدهای آموزشی بزرگسالان 16 سال تمام می باشد.

2ـ2ـ حداكثر سن برای دانش آموز ذكور كه از معافیت تحصیلی استفاده می كند با رعایت سایر شرایط و ضوابط در این نوع واحدهای آموزشی 24 سال تمام می باشد.

این قبیل افراد چنانچه در طول نیمسال تحصیلی و یا دوره تابستانی به سن 24 سال تمام می رسند اجازه ثبت نام در آن نیمسال یا دوره تابستانی را ندارند و برای سایر دانش آموزان محدودیت حداكثر سن وجود ندارد.

تبصره (1): دانش آموز پسر مشمول نظام وظیفه با رعایت سایر شرایط حداکثر تا 12 نیمسال می تواند در واحد اموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهدو در ازای هر سال تحصیلی در دوره متوسطه روزانه از این میزان دو نیمسال کاسته خواهد شد.

تبصره (2) : در شرایط خاص با مجوز كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل بصورت موردی می توان از دانش آموزی كه حداقل شرط سنی را ندارد ، در واحد آموزشی بزرگسالان ثبت نام نمود.

تبصره (3): دانش آموزانی كه شرایط تحصیل در واحدهای آموزشی دوره روزانه را از دست می دهند مردودین پایه اول متوسطه با هر سنی می توانند در مدارس بزرگسالان ثبت نام كنند.

*مدارك ثبت نام *

1ـ به استناد ماده 17 آئین نامه مذكور مدارك مورد نیاز برای ثبت نام دانش آموز در واحدهای آموزشی بزرگسالان به شرح زیر است .

الف : تصویر صفحه اول شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نیز ضروری است و لازم است شناسنامه دانش آموزی كه به سن 15 سال تمام رسیده است عكس دار باشد.

ب : عكس به تعداد مورد نیاز

ج : گواهی نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا گواهی موقت قبولی سال سوم دوره راهنمایی برای دانش آموز پایه اول

د : توصیه نامه دوره راهنمایی تحصیلی یا نمون برگ ویژه جایگزین آن

هـ : كارنامه سال یا سالهای قبل دوره متوسطه و نمون برگ شماره یك هدایت تحصیلی

و : كارنامه تطبیق برای دانش آموزان تطبیقی

ز : برای دانش آموز ذكور كه به سن مشمولیت رسیده ات و از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشد ارائه تصویر مدارك معتبر در خصوص وضعیت نظام وظیفه ( كـــارت پــایـــان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه یا ) كه با اصل آن مطابقت داشته باشد ، الزامی است .

3)  بر اساس مفاد ماده 18 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان ، اتباع بیگانه و فرزندان آنان ، پناهندگان و رانده شدگان دیگر كشورها برای ثبت نام باید پروانه اقامت معتبر ،دفترچه پناهندگی و سایر مداركی كه توسط مراجع ذیربط تعیین می شود را ارائه دهند.

*شرایط تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه *

1ـ دانش آموز پسر از اول فروردین ماه سالی كه در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود.

2ـ ملاك رسیدگی به وضع مشمولیت دانش آموز تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه وی است و تغییرات بعدی ملاك عمل نخواهد بود لیكن برای دانش آموزی كه شناسنامه اولیه وی به حكم دادگاه باطل شده باشد شناسنامه جدید ملاك قرار خواهد گرفت .

3ـ چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام ، از ابتدا و یا در طول نیمسال تحصیلی با عذر موجه غیبت كند و این غیبت تا پایان نیمسال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیك از درسها شركت نكند برای دانش آموز وقفه تحصیلی منظور خواهد شد. وقفه تحصیلی ترك تحصیل تلقی نمی شود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارك ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است .

4ـ دانش آموز مشمول نظام وظیفه كه سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت غیر موجه و یا بدون اطلاع قبلی داشته باشد بعنوان ترك تحصیل از واحد آموزشی اخراج می شود. مدیر واحد آموزشی موظف است مراتب ترك تحصیل وی را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام كند.

تبصره : چنانچه دانش آموز واجد شرایط در موعد مقرر در واحد آموزشی ثبت نام نكنند مدیر واحد آموزی موظف است برابر مفاد این ماده ترك تحصیل دانش آموز را اعلام كند.

5) ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول كه ترك تحصیل داشته است مجاز نیست و صرفاً در  صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ادامه تحصیل وی بلامانع است.

تبصره : دانش آموزی كه دفترچه آماده به خدمت ( بدون مهر غیبت ) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان نیمسال یا دوره تابستانی باشد می تواند با رعایت سایر شرایط در آن نیمسال یا دوره تابستانی ثبت نام كند و ادامه تحصیل دهد.

6) مدیر واحد آموزشی پسرانه باید مشخصات كلیه دانش آموزان مشمول نظام وظیفه را كه به تحصیل اشتغال دارند بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یكبار برای استفاده از معافیت تحصیلی برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه های نظام وظیفه محل اعلام كند ( این موضوع شامل دانش آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز می شود)

تبصره : برای دانش آموز مشمول كه بدون ترك تحصیل و برابر مقررات دوره روزانه به دوره بزرگسالان انتقال می یابد در صورتی كه اشتغال به تحصیل وی قبلاً به نظام وظیفه اعلام شده باشد نیازی به اخذ معافیت تحصیلی مجدد نیست.

7) مدیر واحد آموزشی موظف است مراتب ترك تحصیل و فراغت از تحصیل دانش آموزان مشمول خود را برابر مقررات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه های نظام وظیفه اعلام كند.

8) دانش آموزان اتباع بیگانه كه برابر مقررات در واحدهای آموزشی ایرانی تحصیل می كنند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی باشند.

٭انتقال و سایر موارد٭

1-كلیه درسهای دانش آموز قبول شده پایه اول دوره روزانه كه به واحد آموزشی بزرگسالان منتقل 
می شود از وی پذیرفته می شود.

2- درسهایی كه دانش آموز مردود شده پایه اول متوسطه  نمره قبولی كسب كرده است در صورت انتقال به واحد آموزشی  بزرگسالان و یا تحصیل بصورت داوطلب آزاد از وی پذیرفته می شود

3-دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان یا داوطلب آزاد متقاضی ورود به پایه های دوم یا سوم دوره روزانه ، در صورتی كه كلیه درسهای پایه اول و دوم را برابر  جداول درسهای دوره روزانه قبل از آغاز هر سال   تحصیلی با موفقیت گذرانده باشد با رعایت شرط سنی و سایر ضوابط می تواند به دوره روزانه منتقل شود.

این قبیل افراد پس از انتقال به دوره روزانه موظفند كلیه درسهای پایه تحصیلی مربوط را انتخاب كنند و چنانچه برخی  از درسهای این پایه را در واحدهای آموزشی بزرگسالان گذرانده باشند آن درسها از آنان پذیرفته نمی شود.

تبصره: با عنایت  به ماده 31 آ ئین نامه  مذكور  دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان كه براساس دروس سالی- واحدی تحصیل نموده اند ( اعم از اینكه بدواً وارد دوره بزرگسالان شده و یا منتقلی از واحدهای آموزشی روزانه باشند) چنانچه در زمان تحصیل در دوره بزرگسالان معادل دروس انتخابی و تربیت بدنی از سایر دروس پایه اول یا دوم انتخاب نموده و با موفقیت  گذرانده باشند  و متقاضی انتقال به دوره روزانه شیوه سالی  واحدی براساس ماده مذكور باشند. واحدهای گذرانده شده دروس مذكور در زمان انتقال به دوره روزانه به جای دروس انتخابی و تربیت بدنی پایه مربوط از آنان پذیرفته می شود و در اینصورت لازم است نمره هر درسی را كه دانش آموزان آن را گذرانده است . و در مقابل همان درس  درج شود  توضیحات لازم در ستون ملاحظات كارنامه و دفاتر امتحانی قید شود.( موضوع نامه شماره 501/83708  7/7/80)

4-دانش آموزان سال سوم راهنمایی در صورت  كسب موفقیت در امتحان دنباله دروس پایه سوم راهنمایی در نوبت امتحانی دیماه و ثبت نام در نیمسال دوم دبیرستانهای بزرگسالان و گذراندن كلیه واحدهای درسی سال اول متوسطه در دبیرستان  مذكور می توانند در صورت دارا بودن شرط سنی به مدارس دوره متوسطه روزانه منتقل و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند.(موضوع  نامه شماره 501/3848-21/1/82)

5- چنانچه برخی از واحدهای درسی دانش آموز در واحد آموزشی بزرگسالان محل تحصیل وی ارائه نشود و یا دانش آموز به دلایل  مختلف قادر به انتخاب آن واحدهای درسی نباشدمی تواند به عنوان دانش آموز میهمان به سایر واحدهای آموزشی بزرگسالان معرفی شود.( موضوع نامه شماره 501/9782  6/2/80) .

تبصره : شیوه  نامه ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان میهمان در واحدهای آموزشی بزرگسالان طی نامه شماره 501/9782  6/2/80 به ادارات تابعه ابلاغ گردید لذا ضمن رعایت مفاد شیوه نامه مذكور از نمون برگهای ضمائم آن جهت معرفی دانش آموزان میهمان و اعلام نمرات و اسامی آنان استفاده شود.

6-بر اساس بند 3 ماده 10 آئین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (شیوه سالیواحدی ) چنانچه دانش آموز پایه سوم پس از شرکت در امتحانات دی ماه موفق به گذراندن برخی از درسها نشده باشد حق ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند برابر  مقررات در واحد اموزشی بزرگسالان یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهد.

7-مدیر واحد آموزشی باید كلیه مدارك دانش آموزی كه با گواهی موقت ثبت نام  كرده است را حداكثر تا دو هفته پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی  بصورت مكتوب از محل تحصیل قبلی وی درخواست كند  مدیر واحد آموزشی مبدا بلافاصله پس از وصول درخواست باید كلیه مدارك تحصیلی دانش آموز منتقل شده خود را برابر مقررات به واحد آموزشی مقصد ارسال كند.

8- چنانچه مدارك تحصیلی دانش آموز در موعد مقرر در واحد آموزشی  مقصد كامل نشود و به تبع آن برای دانش آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شود مسئوولیت ناشی  از آن حسب مورد به عهده مدیر واحد آموزشی مبدا یا مقصد می باشد.

9- مدیر واحد آموزشی باید در اولین فرصت پرونده تحصیلی تمامی دانش آموزان از جمله
دانش آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده  نقض پرونده حداكثر تا یكماه پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی در صدد رفع نقص بر آید و چنانچه دانش آموزی برخلاف مقررات به یك رشته تحصیلی هدایت شده باشد و یا در درسهایی قبول اعلام شده باشد نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام كند. لیكن چنانچه  بعد از موعد مذكور موارد نقص پرونده مشاهده شود  لازم است  پرونده دانش آموز مربوط برابر مقررات جهت اقدام بعدی به اداره  آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.

10- دفتر آمار دانش آموزان حداكثر یكماه پس از شروع هر نیمسال یا  دوره تابستانی باید تكمیل و توسط مدیر و احد آموزشی و با نظارت اداره  آموزش و پرورش مربوط برابر مقررات مسدود شود.

11- برنامه آموزشی در هر سال تحصیلی بصورت دو نیمسال  هر یك به مدت 18 هفته و یك دوره تابستانی  به مدت 10 هفته اجرا می شود.

 تبصره: در هر  نیمسال پانزده هفته كامل و در دوره تابستانی 8 هفته كامل به تشكیل كلاس درس اختصاص  داشته و باقیمانده هر نیمسال و دوره تابستانی برای برگزاری امتحانات ، اعلام نتایج و تمهید مقدمات نیمسال بعدی یا  دوره تابستانی منظور می شود

12- دانش آموزموظف است درهنگام انتخاب واحد، پیش نیازدرسها رامطابق جدول مواد درسی رعایت كند.

تبصره : دانش آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی ( نیمسال یا دوره تابستانی كه می تواند فارغ التحصیل شود ) مجاز است کلیه درسهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیاز انتخاب کرده و بگذراند.

13- دانش آموز  نمی تواند  درسهایی  را كه قبلاً  نمره قبولی كسب كرده است مجدداً انتخاب كند.

14- دانش آموز در هرنیمسال می تواند حداقل  8 واحد و حداكثر 17 واحد درسی ، كه حداقل 8 واحد آن به صورت حضوری  باشد و در دوره تابستانی  حداكثر 8 واحد درسی را اعم از حضوری و غیرحضوری  با رعایت سایر ضوابط انتخاب كند.

تبصره(1) : دانش آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی می تواند یك عنوان درسی ( حداكثر 4 واحد) علاوه بر سقف واحدهای درسی انتخاب نماید.

تبصره (2): چنانچه در آخرین نیمسال تحصیلی تعداد واحدهای حضوری باقیمانده دانش آموز به كمتر از 8 واحد برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بلامانع است .

تبصره (3) : چنانچه  تعداد واحدهای باقیمانده  دانش آموز در آخرین نیمسال تحصیلی به كمتر از  8 واحد  اعم از حضوری  و  غیرحضوری  برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بلامانع است (استفاده از این تبصره برای دانش آموزی كه از معافیت تحصیلی  استفاده  می كند  صرفاً  یكبار  مجاز است)

 تبصره(4): دانش آموزان شیوه نیمسالی واحدی که تاکنون موفق به گذراندن تمام دروس مربوطه در رشته مورد نظر نشده اند (اعم از روزانه -بزرگسالان و داوطلبان آزاد )می توانند برابر شیوه نامه تطبیق در شیوه سالی واحدی ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند این قبیل دانش آموزان می توانند برابر مقررات و بر اساس رای 717 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 17/9/83 و دستورالعمل مربوط به شماره 20315/400-16/10/83 وزارت متبوع که طی نامه شماره 501/97209-20/10/83 ابلاغ گردید در شیوه نیم سالی واحدی ادامه تحصیل دهند .

-استفاده کنندگان از بند دو رای 644 مجاز به استفاده از مفاد این بند نمی باشند باستناد رای 701 شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 25/1/83 (11/2/423-28/4/83 بخشنامه وزارتی ) ارائه واحدهای درسی کمتر از حد مجاز (8 واحد)در واحدهای آموزشی بزرگسالان مجاز نیست بلکه منوط به صدور رای کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوطه و به صورت موردی برای هر دانش آموز است لذا ارائه واحد درسی کمتر از حد مجاز قبل از صدور رای کمیسیون شهرستان /منطقه مجاز نمی باشند (موضوع نامه شماره 501/43516-10/5/83)

15-ارزشیابی پایانی  در پایان هر نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان  از تمام محتوی مواد درسی انجام می شود

16 -ارزشیابی از درسها به صورت تك درس و مستقل می باشد و شرایط قبولی در یك ماده درسی ارتباطی به سایر درسها ندارد.

17-ارزشیابی درسهای انتخابی بصورت مستمر از مجموعه فعالیتهای دانش آموز در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارد و لازم است نمرات دانش آموز در این درسها یك هفته قبل از شروع امتحان پایان نیمسال یا دوره تابستانی به دفتر واحد آموزشی تحویل شود.

تبصره(1): دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان در صورت تمایل می تواند به جای درسهای تربیت بدنی و درسهای انتخابی از درسهای سایر رشته ها با رعایت  پیش نیاز و سایر ضوابط معادل تعداد واحدهای درس یا درسهای مربوط ، درسهایی را انتخاب كند و بگذراند. نصاب قبولی و شیوه ارزشیابی از این درسها همانند ضوابط  درسهایی مذكور در رشته مربوط می باشد.

تبصره(2)- دانش آموز واحد آموزشی بزرگسالان از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی  معاف بوده و  نمره بخش نظری به عنوان نمره این درس منظور خواهد شد.

18- برنامه امتحانات پایانی غیر نهایی نیمسال اول ، نیمسال دوم و دوره  تابستانی توسط واحد آموزشی  ذیربط  با عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همكاری  مشترك كاركنان آموزشی و اداری واحد آموزشی و زیر نظر  مدیر انجام می شود. برنامه امتحانات داخلی باید توسط واحد آموزشی تنظیم و قبل از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی اعلام شود، طرح سئوالها ( بجز امتحانات نهایی و هماهنگ ) برعهده معلمان مربوط می باشند.

     19-به منظور سازماندهی ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان (اجرای ماده یک و دو آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان وهمچنین تفکیک دفاتر اسنادی (آمار امتحانات-ریز نمرات و ...) لازم است برای هر واحد آموزشی که مجوز تاسیس صادر شد به تفکیک جنس و شاخه تحصیلی و نوع (دبیرستان-هنرستان و پیش دانشگاهی ) کد مستقل و مهر مستقل برای هر نوع واحد آموزشی مربوطه تهیه گردد ..

]]>
شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه 2017-03-04T09:26:09+01:00 2017-03-04T09:26:09+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/399 محمدرضا اسلامی شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه|دانش آموزانی که به هر تعداد از درس هایی که پیش نیاز نیستند، در آنها نمره کمتر از 10 را کسب نموده اند باید این دروس را در شهریور ماه سال بعد ، یعنی بعداز اتمام خرداد سال سوم ، انتخاب واحد نمایند و به همراه سایر دانش آموزان تجدیدی که بعداً توضیح کامل خواهیم داد، امتحان بدهند.تذکر1: اگر دانش آموزی فقط افتاده غیر پیش نیاز داشته باشد ، دروس افتاده را در شهریورماه امتحان می دهد و در سال سوم تمام دروس خود را انتخاب واحد می نماید.تذکر2: اگر دانش آموزی هم

شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطه

|


دانش آموزانی که به هر تعداد از درس هایی که پیش نیاز نیستند، در آنها نمره کمتر از 10 را کسب نموده اند باید این دروس را در شهریور ماه سال بعد ، یعنی بعداز اتمام خرداد سال سوم ، انتخاب واحد نمایند و به همراه سایر دانش آموزان تجدیدی که بعداً توضیح کامل خواهیم داد، امتحان بدهند.
تذکر1: اگر دانش آموزی فقط افتاده غیر پیش نیاز داشته باشد ، دروس افتاده را در شهریورماه امتحان می دهد و در سال سوم تمام دروس خود را انتخاب واحد می نماید.
تذکر2: اگر دانش آموزی هم در دروس پیش نیاز و هم در دروس غیر پیش نیاز افتاده باشد دروس غیر پیش نیاز خود را طبق بالا انجام می دهد ولی دروس پیش نیاز شرایطی دارد که در ذیل بطور مفصل توضیح خواهیم داد.


ب. دروسی که پیش نیاز دروس سال سوم هستند:


دروسی که در سال دوم پیش نیاز دروس سال سوم هستند ، انتخاب آنها برای گذراندن در سال سوم دو شرط اساسی دارد.
شرط اول : نمره هرکدام از این دروس بین نمره 7 الی 10 باشد:
شرایط انتخاب این دروس مثل شرایط دروس غیرپیش نیاز می باشد. یعنی این دروس در شهریور ماه سال بعد انتخاب می شود و دروس سال سوم تمام و کمال انتخاب و گذرانده می شود.
تذکر مهم : نمره 7 الی 10 برای این دروس ، به منزله قبولی در این دروس نیست ، بلکه جزء تجدیدی هایی است که در شهریورماه سال بعد گذرانده شود.

شرط دوم : دانش آموزانی که در دروس پیش نیاز نمره زیر 7 را گرفته باشند. باید در سال سوم ، دروس افتاده دوم را انتخاب واحد نمایند و دروس پس نیاز آن درس در سال سوم را باید در شهریور ماه بگذراند.
تذکر مهم: دانش آموزی که دروس پیش نیاز را نمره زیر 7 گرفته باشد باید این دروس را در سال سوم بگذراند. در واقع در این دروس به عنوان دانش آموز سال دوم به حساب می آید و باید طبق سال قبل نمرات مستمر اول ، پایانی اول ، مستمر دوم و پایانی دوم را نمره جداگانه داشته باشد. و قبولی در امتحانات ترم اول به منزل اتمام این دروس نمی باشد. در ضمن با توجه به اینکه این دروس به صورت غیر حضوری ارائه می شود ، پس دانش آموز حق شرکت در این کلاس ها را ندارد و نمره مستمر این دروس با توجه به نمره کتبی خواهد بود . یعنی هر نمره ای که دانش آموز در برگه خود کسب می کند این نمره هم در ستون نمرات پایانی ثبت می شود و هم در ستون نمرات مستمر.

 

********************************************

دروس پیش نیاز به تفکیک رشته در ذیل آورده می شود:


1.رشته ی ادبیات و علوم انسانی :


دروس (عربی 2 و جامعه شناسی 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ادبیات و علوم انسانی می باشند و بقیه درس های سال دوم به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند. 


2. رشته ی علوم تجربی :


دروس (ریاضی2 ، فیزیک2، شیمی2، زیست 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی علوم تجربی می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته علوم تجربی به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.


3. رشته ی ریاضی فیزیک :


دروس (ریاضی2 ، فیزیک2 ، شیمی2 ، هندسه 1) به عنوان دروس پیش نیاز رشته ی ریاضی فیزیک می باشند و بقیه درس های سال دوم رشته ریاضی فیزیک به عنوان دروس غیر پیش نیاز شناخته می شوند.
دروس پیش نیاز و پس نیاز در جدول زیر بصورت خلاصه آورده شده است.

 

***************************************************


جدول دروس پیش نیاز و پس نیاز رشته های نظری

رشته دروس پیش نیاز در سال دوم                                  دروس پس نیاز در سال سوم 

-----------------------------------------                          --------------------------------- 
ادبیات و علوم انسانی

 

1. عربی 2
2. جامعه شناسی 1

                                                                           1. عربی 3
                                                                           2. جامعه شناسی 2

**************************************************
علوم تجربی 


1. ریاضی 2
2. فیزیک 2
3. شیمی 2
4. زیست 1

                                                                          1. ریاضی 3 
                                                                          2. فیزیک 3
                                                                          3. شیمی 3
                                                                          4. زیست 2

 

************************************************
ریاضی فیزیک

 

1. ریاضی 2
2. فیزیک 2 
3. شیمی 2
4. هندسه 1

                                                                        1. جبرو احتمال / حسابان 
                                                                        2. فیزیک 3
                                                                        3. شیمی 3
                                                                        4. هندسه 2


************************************************


چند مثال جهت روشن شدن مطالب :


مثال 1: اگر دانش آموزی در درس عربی(2) نمره -7- گرفته باشد . در سال سوم عربی 3 را انتخاب می کند و عربی 2 را در شهریورماه امتحان می دهد. چون نمره بالای -7- گرفته است.
ولی اگر دانش آموزی همین درس عربی(2) را نمره -5/6- گرفته باشد . در سال سوم درس عربی 2 را مجدداً به صورت غیر حضوری انتخاب می کند و عربی 3 را در شهریور ماه انتخاب می نماید، چون نمره ی زیر -7- را کسب نموده است.

 

شرایط انتخاب واحد در امتحانات شهریورماه:


دانش آموزی می تواند در امتحانات شهریور ماه (امتحانات تجدیدی ) شرکت نماید که قبلاً انتخاب واحد نموده و واحدهای انتخاب شده را مشخص می نماید.
انتخاب واحد در شهریورماه هم به دو شکل می باشد.
شکل اول : دانش آموزانی که از سال قبل (سال دوم) افتاده ندارند و فقط از درس های سال سوم افتاده دارند که همین دروس را انتخاب نموده و در امتحانات شرکت می نمایند.
شکل دوم : دانش آموزانی هستند که از سال دوم واحد افتاده دارند و یا بخاطر پیش نیاز نتوانستند بعضی از درسها را در سال سوم بگذرانند و یا در سال سوم هم دوباره افتاده دارند. این دانش آموزان باید هم درسهای سال قبل را انتخاب نمایند و هم درسهای سال سوم خود را که شرایط آن در زیر توضیح داده می شود.
شرط اول : دانش آموز در شهریورماه در درسهایی امتحان می دهد که قبلاً انتخاب نموده و کارت صادر شده است پس اگر در انتخاب واحد شهریور شرکت ننماید ، نمی تواند امتحان بدهد.
شرط دوم : در نوشتن دروس در برگه انتخاب واحد دقت شود ، چون اگر نمره درسی را که قبلاً قبول شده اید ولی به اشتباه در برگه ی انتخاب واحد بنویسید. باید در امتحان حاضر شوید در غیر اینصورت نمره صفر تلقی می شود و در این درس مردود می شوید و نمره قبلی به حساب نخواهد آمد . و همینطور اگر درسی را که افتاده باشید باید انتخاب می کرید، اگر انتخاب نکنید پس در امتحان نمی توانید شرکت نمایید. پس نمره آن همان قبلی بوده و در این درس هم مردود می شوید.
شرط سوم : تعداد واحدهایی که یک دانش آموز می تواند در شهریور انتخاب نماید حداکثر 32 واحد بوده و بیشتر از آن را نمی تواند انتخاب نماید. اداره به صورت تصادفی درسهای اضافه را حذف می کند.
توضیح اینکه : اگر دانش آموزی به علت افتاده های سال دوم و سوم بیش از 32واحد افتاده داشته باشد باید به دقت و بر اساس توانایی خود و کمک گرفتن از مشاور مدرسه تا سقف 32واحد را انتخاب نماید و بقیه واحدهای آن در امتحانات دی ماه که به صورت غیرحضوری برگزار می شود شرکت نماید.
شرط چهارم : دانش آموزحتی اگر واحدهای زیر 32واحد را داشته باشد می تواند به دلخواه واحدهای خود را تقسیم کرده و تعدادی از آن را در شهریور و بقیه را در امتحانات دی ماه بگذراند. 
شرط پنجم : با توجه به اینکه شرایط قبولی در سال سوم بر اساس تبصره در دو درس و به شرط گرفتن حداقل نمره 7 می باشد. پس می تواند در درسهایی که از سال دوم و یا سوم نمره بالای 7 را دارد انتخاب ننماید و این درس با همان نمره بالای 7 باقی بماند. که در صورت قبولی در تمامی بقیه دروس افتاده ، در این دو درس از طریق تبصره قبول شود.
تذکر1: انتخاب نکردن دروس بالای 7 دروس سال قبل و یا امتحانات خرداد ماه به منزله قبولی و یا استفاده از تبصره نمی باشد و اگر حتی در یکی از بقیه دروس نمره زیر 10 را بگیرید این دو درس هم به افتاده های بقیه اضافه می شود.
تذکر2: دانش آموز می تواند در صورتی که دروس افتاده آن زیر سقف 32واحد باشد همه دروس را حتی دروس بالای 7 را انتخاب نماید تا اینکه خودش درس های مورد تبصره را بعداً انتخاب نماید ولی اگر درس افتاده نمره بالای 7 را انتخاب نماید و در شهریور زیر نمره 7 رابگیرد. نمره شهریور و زیر 7 را پذیرفته می شود و دیگر قابل تغییر نیست. پس در انتخاب واحد کمال دقت را انجام دهید که مسئولیت آن به عهده خودتان می باشد.
شرط ششم: قبولی با تبصره در سال سوم منوط به کسب حداقل نمره 7 در دو درس می باشد. پس اگر دانش آموزی حتی در یک ماده درسی در پایان امتحانات خرداد ، شهریور و دی ماه نمره زیر 7 را کسب نماید. فارغ التحصیل نمی شود و باید بخاطر این یک درس یک ترم عقب بیفتد.

زمان انتخاب واحد در شهریورماه::
زمان انتخاب واحد شهریور ماه بلافاصله پس از اعلام نتیجه خرداد ماه می باشد که از طرف مدرسه ، روز آن مشخص می شود . پس اگر دانش آموزی دروس افتاده دارد تا زمانیکه انتخاب واحد نکرده است به تعطیلات نرود . چون در شهریور به هیچ وجه نمی تواند در امتحانات شرکت نماید.

]]>
برگه درخواست معافیت تحصیلی دانش اموزان مشمول 2017-02-25T10:02:30+01:00 2017-02-25T10:02:30+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/398 محمدرضا اسلامی قابل ویرایشدانلود

قابل ویرایش

دانلود
]]>
نگارش17.8 2017-02-08T06:39:25+01:00 2017-02-08T06:39:25+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/397 محمدرضا اسلامی نگارش17.8 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.5 مراکز پبش دانشگاهی و 5.6 مدارس راهنمایی راه دورآخرین تغییرات موجود در نگارش 17.8 (95/11/09)·         اضافه شدن گزینه ابطال ثبت نام برای دانش آموزان ثبت نامی قبل از سال 95·         رفع مورد تکرار درس فیزیک  در کارنامه و انتخاب واحد دانش آموزان پایه دهم·         آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم ف

نگارش17.8 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.5 مراکز پبش دانشگاهی و 5.6 مدارس راهنمایی راه دورآخرین تغییرات موجود در نگارش 17.8 (95/11/09)

·         اضافه شدن گزینه ابطال ثبت نام برای دانش آموزان ثبت نامی قبل از سال 95

·         رفع مورد تکرار درس فیزیک  در کارنامه و انتخاب واحد دانش آموزان پایه دهم

·         آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال


دانلود نگارش   


راهنمای دریافت نگارش:

 

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  دانا  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 

  یرروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه ( در Program Files   گزینه Pajoohesh و پوشه دانا) کپی نمایید

]]>
نگارش 17.9 2017-02-08T06:36:35+01:00 2017-02-08T06:36:35+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/396 محمدرضا اسلامی نگارش17.9 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.6 مراکز پبش دانشگاهی و 5.7 مدارس راهنمایی راه دوردانلود در ادامه مطلب .....آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.9 (95/11/13)·       آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال·        گواهی موقت پایان تحصیلات مجدد مجددا در سیستم قرار داده شددانلود نگارش بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه و اصلاح حروف و نام درس واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید. یکبار ق


دانلود در ادامه مطلب .....

آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.9 (95/11/13)

·       آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال

·        گواهی موقت پایان تحصیلات مجدد مجددا در سیستم قرار داده شد

دانلود نگارش 

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه و اصلاح حروف و نام درس واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.راهنمای دریافت نگارش:

 

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  دانا  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 

  یرروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه ( در Program Files   گزینه Pajoohesh و پوشه دانا) کپی نمایید
]]>
نرم افزار تایپ سوالات امتحانی 2017-01-14T15:38:10+01:00 2017-01-14T15:38:10+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/393 محمدرضا اسلامی نرم افزار آزمون ساز ، برای تایپ سریع سوالات امتحانی برای تایپ سریع سوالات امتحانی می توانید از نرم افزار آزمون ساز که در لینک زیر قرار دارد استفاده نمایید.لطفا به دو نکته زیر توجه داشته باشید:  1 - فایل را دانلود کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Here فایل را از حالت فشرده خارج کنید. برنامه       براحتی قابل نصب خواهد بود. 2 -  آموزشگاه های ابتدایی برای ثبت بارم  ، ابتدا بارم نمره ای را ثبت کنند سپس از سر برگ "تب

نرم افزار آزمون ساز ، برای تایپ سریع سوالات امتحانی

 

برای تایپ سریع سوالات امتحانی می توانید از نرم افزار آزمون ساز که در لینک زیر قرار دارد استفاده نمایید.لطفا به دو نکته زیر توجه داشته باشید: 

 1 - فایل را دانلود کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Here فایل را از حالت فشرده خارج کنید. برنامه       براحتی قابل نصب خواهد بود.
 
2 -  آموزشگاه های ابتدایی برای ثبت بارم  ، ابتدا بارم نمره ای را ثبت کنند سپس از سر برگ "تبدیل" با حالت word ذخیره کرده و بارم را اصلاح نمایند.
 

 
]]>
بخشنامه ها وآیین نامه های مهم 2017-01-14T15:32:24+01:00 2017-01-14T15:32:24+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/392 محمدرضا اسلامی با سلام و عرض ادب  همکاران ارجمند  پس از دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده، در صورت نیاز تغییراتی مانند نام آموزشگاه ، نام اداره آموزش و پرورش و ... را در فرمها اعمال کنید. ( برای خارج نمودن فایل از حالت فشرده ، روی فایل حاصل کلیک راست نموده و  با انتخاب گزینه Extract Here فایل را از حالت فشرده خارج کنید. ) ضمناً از همکاران گرامی در اداره سنجش آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری که  تهیه و تنظیم این فرمها را برعهده داشت با سلام و عرض ادب 

 همکاران ارجمند  پس از دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده، در صورت نیاز تغییراتی مانند نام آموزشگاه ، نام اداره آموزش و پرورش و ... را در فرمها اعمال کنید.

 ( برای خارج نمودن فایل از حالت فشرده ، روی فایل حاصل کلیک راست نموده و  با انتخاب گزینه Extract Here فایل را از حالت فشرده خارج کنید. )

 

ضمناً از همکاران گرامی در اداره سنجش آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری که  تهیه و تنظیم این فرمها را برعهده داشته اند تشکر نموده و قدردان تلاشهای این دوستان در جهت یکسان سازی عملکرد در استان هستیم. 

 

 

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر ، فایل مورد نظرتان را دانلود کنید.

 

 

دانلود از سرور عکس سروردانلود از سرور رادین آپلود

الف ) بخشنامه ها و فرم های مفید 

 

1) آیین نامه های آموزشی

 

 

2 ) بخشنامه های تحویل مدارک

3 ) بخشنامه های کاربردی دیگر

4 ) دستورالعمل های اصلاح مدارک تحصیلی

5 ) شیوه نامه تطبیق

6 ) کمیسیون خاص

 

ب ) نمونه فرمهای انسداد

 

 1 ) نمونه فرمهای انسداد

 

2 ) فرمهای انسداد دفاتر امتحانی دوره ی ابتدایی و راهنمایی

 

ج ) بخش تکمیلی

  1.  دستورالعمل انسداددفاتر دوره متوسطه

  2. سوالات متداول مدیران مدارس متوسطه

  3. نکات مهم محور2 نظارت و بازدید جهت مدیران

  4. هشدارهای قانونی در خصوص جعل و مجازاتهای آن

 

الف ) بخشنامه ها و فرم های مفید 

 

1) آیین نامه های آموزشی

 

 

2 ) بخشنامه های تحویل مدارک

3 ) بخشنامه های کاربردی دیگر

4 ) دستورالعمل های اصلاح مدارک تحصیلی

5 ) شیوه نامه تطبیق

6 ) کمیسیون خاص

 

ب ) نمونه فرمهای انسداد

 

 1 ) نمونه فرمهای انسداد

 

2 ) فرمهای انسداد دفاتر امتحانی دوره ی ابتدایی و راهنمایی

 

ج ) بخش تکمیلی

  1.  دستورالعمل انسداددفاتر دوره متوسطه

  2. سوالات متداول مدیران مدارس متوسطه

  3. نکات مهم محور2 نظارت و بازدید جهت مدیران

  4. هشدارهای قانونی در خصوص جعل و مجازاتهای آن

     

 
]]>
خطاهای اصلی در سیستم دانا 2017-01-14T05:30:38+01:00 2017-01-14T05:30:38+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/389 محمدرضا اسلامی کد خطا  "25"این خطا نمایانگر پایان اعتبار نگارش است و سیستم نیاز به دریافت نگارش جدید دارد. برای رفع خطا از هلپر گزینه  "بروز رسانی سیستم" را انتخاب و اقدام به دریافت آخرین نسخه سیستم مدرسه الکترونیک از طریق اینترنت نمایید.کد خطا  "28"این خطا نمایانگر حذف پایگاه اطلاعاتی سیستم است. برای رفع این خطا1- از هلپر گزینه "پایگاه اطلاعاتی" منوی تنظیم اولیه را انتخاب و مسیر تنظیم روی این ماشین و سپس تنظیم روی پایگاه موجود را انتخاب و مراحل را با انتخاب راه گزین ادامه به پایان برسانید.&nbsp

کد خطا  "25"

این خطا نمایانگر پایان اعتبار نگارش است و سیستم نیاز به دریافت نگارش جدید دارد. برای رفع خطا از هلپر گزینه  "بروز رسانی سیستم" را انتخاب و اقدام به دریافت آخرین نسخه سیستم مدرسه الکترونیک از طریق اینترنت نمایید.

کد خطا  "28"

این خطا نمایانگر حذف پایگاه اطلاعاتی سیستم است. برای رفع این خطا

1- از هلپر گزینه "پایگاه اطلاعاتی" منوی تنظیم اولیه را انتخاب و مسیر تنظیم روی این ماشین و سپس تنظیم روی پایگاه موجود را انتخاب و مراحل را با انتخاب راه گزین ادامه به پایان برسانید.  ( از انتخاب گزینه حذف پایگاه خودداری کنید. ) اگر خطای مذکور رفع نشد به مرحله 2 بروید.

 2-  از مسیر

 start  --- All Arograms --- Microsoft SQL Server

Configuration Tools --- SQL Server Configuration Manager

 نسبت بهstartمجدد آن اقدام کنید. اگر مشکل حل نشد به مرحله 3 بروید.

 3-  با یکی از نرم افزارهای حذف برنامه ها مانند Advanced_Uninstaller ، نرم افزارSQLرا حذف و دوباره نصب نموده و در بخش "پایگاه اطلاعاتی" عملیات تنظیم پایگاه را انجام دهید.

 

کد خطا  "29"

مدرسه در لیست مدارس بگفا وجود ندارد. در این صورت با مسئولین واحدسنجش تماس بگیرید.

 

یادآوری  "زمان قانونی ارسال به سیستم متمرکز به پایان رسیده"

این یادآوری اجازه ورود به برنامه را به کاربر نمی دهد. برای دریافت اجازه ورود به سیستم باید برنامه App را اجرا و در صفحه اولیه پس از ورود رمز یکبار گزینه "ارسال اطلاعات به منطقه"  و بار دیگر گزینه "دریافت تاییدیه ارسال اطلاعات" را اجرا کنید.  با دریافت تاریخ روز ارسال ، اجازه ورود به سیستم صادر می شود.

 

یادآوری "از هلپر نسخه پشتیبان تهیه کنید"

این یادآوری اجازه ورود به برنامه را به کاربر نمی دهد. برای دریافت اجازه ورود ، ازهلپر گزینه "ذخیره و بازیابی" را اجرا و از راه گزین  "ذخیره سازی پایگاه داده های سیستم مدرسه الکترونیک" نسخه پشتیبان تهیه نمایید. 

 

رفع خطای The File Exist

 برنامه Helper در تمام برنامه های دانش آموزی در زمان اجرا یک فایل متنی با نام Schools.txدر temp ایجاد می کند تا به کمک آن نام مدارس شناسایی شود. این فایل پس از خروج از Helper به صورت خودکار پاک می شود. ولی گاهی به دلایل مختلف کاربر در حالت عادی از برنامه Helper  خارج نمی شود این عمل باعث باقی مانده فایل در Temp  می شود برای رفع این مشکل می بایست فایل مورد نظر از شاخه Temp با یکی از روشهای زیر پاک شود

روش اول : در قسمت start وارد گزینه run شوید و عبارت%temp% را تایپ کنید سپس بر روی ok کلیک کنید مستقیم وارد پوشه tempp می شوید کلیه فایل های آن را حذف کنید

 

روش دوم: استفاده از فایلTemp-empT 

 

کد خطا  "1057"

 "در سرویس گرفتن مشخصات سازمانی یک مدرسه مشکل وجود دارد" .

 این مشکل وقتی رخ می دهد که دانا نتواند به سرور سناد متصل شود و معمولا موقتی است .در صورتی که این مشکل پیش آمد ، چند بار دیگر تلاش کرده و یا در زمانی این کار را انجام دهید که ترافیک سناد کم باشد .

 

کد خطای "1060"

این خطا مربوط به کلاسهای چند پایه است که در نگارشهای ارسالی رفع خواهد شد.

 

کد خطای "1050"

این خطا به دلیل اشکال در ثبت رمز میباشد. برای رفع این خطا از copy و past  برای ثبت رمز استفاده کنید.

 

کد خطای  "1005"

مربوط به کلاس بندی در سناد است. به سامانه سناد مراجعه و کلاس بندی ها‌ را بررسی و اشکالات آن را رفع کنید.

 
]]>
نحوه چاپ دفتر آمار 2016-11-26T06:35:15+01:00 2016-11-26T06:35:15+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/387 محمدرضا اسلامی دانلود 

دانلود 
]]>
برگ اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموز 2016-10-30T03:08:58+01:00 2016-10-30T03:08:58+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/382 محمدرضا اسلامی دانلود فرمایید.

دانلود فرمایید.
]]>
تهیه لیست بیمه دانش آموزان 2016-10-15T06:06:24+01:00 2016-10-15T06:06:24+01:00 tag:http://danasetup.mihanblog.com/post/381 محمدرضا اسلامی                 تهیه لسیت بیمه در کمتر از 5دقیقه                            دانلود فرماییداین برنامه توسط همکار گرامی خواجه رشید از اهواز تهیه شده  واز ایشان کمال تشکر را داریم. 


                تهیه لسیت بیمه در کمتر از 5دقیقه         

                   دانلود فرماییداین برنامه توسط همکار گرامی خواجه رشید از اهواز تهیه شده  واز ایشان کمال تشکر را داریم. 
]]>